canvis de combinacio /

En qualsevol tipus de pany

servei de canvis de combinació

Començarem per dir què és un canvi de combinació:

El canvi de combinació, com diu la paraula, és canviar el codi d'un sistema de tancament.

Es pot aplicar a les caixes fortes i panys en general.

Si ens trobem amb un pany que no té cilindre o que el cilindre o el pany s'han deixat de fabricar i adaptar una altra pany és més costós, és llavors quan es poden canviar les claus mantenint el pany actual.

Com millor és el pany, més rendible és fer-li una modificació perquè la clau que ha funcionat sempre ja no ho pugui fer i ara hi hagi una nova que doni tranquil·litat al client.

Podem també fer la clau de servei en la majoria dels panys, o bé confeccionar una altra pany amb la clau que ja funciona en un altre lloc, i moltes més possibilitats.

canvis de combinació

Parts