cilindres /

Per a tot tipus de panys

cilindres

Avui dia està molt comercialitzat i per tant està molt introduït el cilindre. És la part mecànica i extraïble d'un pany, fàcilment intercanviable per un altre de les mateixes característiques però amb diferent clau. Si bé no tots els panys funcionen amb cilindre, direm que avui dia és la forma més difosa. Alhora, cal dir que és la part també més delicada, per la qual cosa cal protegir molt bé amb protectors adequats a cada cas.

Les principals famílies de cilindres són:

  • Europeus
  • Escandinaus
  • Suïssos
  • Rodons
  • Especiles

Cadascun d'ells desenvolupa una evolució similar en funció de la longitud, acabats (crom, níquel, llautó).

També diferenciar els pinyons o les excèntriques, que els diferencien en funció de si s'han de col·locar en fusteria metàl·lica, ferro o fusta.

Nous cilindres modulars: Són aquells que partint d'una mida mínim els podem anar allargant cada 5 mm sense tenir fi.

Cilindres

Cilindres

Cilindres

Cilindres

Cilindres

Cilindres

Cilindres

Cilindres