conceptes de seguretat /

Conceptes bàsics de seguretat

conceptes bàsics de seguretat

Caldria definir primer "seguretat" i no ho farem aquí i ara. El que si que podem és informar de com fer la seva dependència més forta i resistent a un atac exterior.

Cal tenir present que tots els sistemes de seguretat es mesuren pel temps que es triga a poder obrir-los. Per tant direm que tots es poden arribar a obrir, però que no per això deixarem les portes obertes.

Una resistència a una porta de pis de més de 30 minuts és el que ens interessa. Tenint en compte que el temps és un factor determinant en l'àmbit de població urbana i no en el medi rural.

Dos aspectes a valorar:

  1. Si volem seguretat, com la volem i on.
  2. No és bo pensar en la porta d'entrada com a únic accés, pot haver-hi altres punts vulnerables, encara que estadísticament està demostrat que més del 75% dels robatoris es fan per la porta principal.

Aconsellem:

  • Que la porta sigui blindada o cuirassada.
  • No deixar mai la porta tancada de cop
  • Conservar personalment la custòdia i duplicació de les claus.
  • No comentar en llocs oberts que ens anem de casa llargs períodes de temps.
  • Davant la pèrdua d'una clau cal canviar immediatament. No oblideu!
  • Si en arribar a casa es troba el pany manipulada o la porta forçada, no entri, truqui a la policia i faciliti la possible sortida del lladre o intrús.