Informació legal /

Aquí pots trobar informació sobre el tema legal

dades legals

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Manyeria J. Suari SL l'informa que és titular del website suari.com, suari.es i Suari. cat (en endavant "webs"), d'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, Manyeria J. Suari SL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és Manyeria J. Suari SL, amb CIF B61157848 i domicili social a Carrer Sant Antoni Maria Claret, 223-225, 08041 Barcelona inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 29197, foli 18, full B152497, inscripció 1ª. La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és suari@suari.com

usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per les webs de Manyeria J. Suari SL confere la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les webs de Manyeria J. Suari SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Les webs de Manyeria J. Suari SL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de les webs. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

1.- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Manyeria J. Suari SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs.

2.- L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per Manyeria J. Suari SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o del mateix funcionament de les webs.

política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Manyeria J. Suari SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves webs i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines web alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Manyeria J. Suari SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves webs, poguessin derivar-se de la navegació per les seves webs. En conseqüència, Manyeria J. Suari SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

modificacions

Manyeria J. Suari SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves webs. Tant pel que fa als continguts de les webs, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus webs, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en llocs web o fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves webs pertanyen, per si; o com a cessionària, a Manyeria J. Suari SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves webs sense el consentiment exprés de Manyeria J. Suari SL

accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Manyeria J. Suari SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves webs i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i Manyeria J. Suari SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Manyeria J. Suari SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.