portes blindades i cuirassades /

Tod tipus de porta

portes blindades i cuirassades

Podríem establir diferents classificacions de portes, però les més usuals en el mercat actual són tres:

  1. massissa
  2. blindada
  3. cuirassada

La porta massissa: Porta totalment de fusta, amb unes característiques especials que permet els acabats que es vulguin o que precisin reproduir, tant a la part interior com exterior, tenint present les exigències del dret comunitari.

La porta blindada: Els mateixos acabats de la porta massissa però incorporant dues làmines d'acer al seu interior. Estem preparats per fer aquest acabat que més s'ajusti a la seva rebedor exterior, en definitiva, al seu gust.

La porta cuirassada: Porta totalment de ferro amb una estructura metàl·lica o enreixat en el seu interior confeccionat amb un tub de 35mm x 33mm x 1.5mm i amb dues planxes d'acer soldades entre si pel mateix esquelet de la porta. Amb marc metàl·lic i frontisses reforçades graduables, i pot tenir amb qualsevol fusta del mercat o altres materials, el que ens permet obtenir qualsevol acabat com els de les anteriors portes, però donant al seu interior aquesta rigidesa i fortalesa que el ferro té amb diferència de la fusta.

Cal no oblidar la possibilitat de blindar la porta existent, tot i que aquest sistema de seguretat ha quedat substituït per qualsevol de les tres opcions anteriors, degut al seu alt cost en la mà d'obra que cal invertir, sent utilitzat només en casos de necessitat i tenint en compte que el que oferim nosaltres és el més rendible establint la relació qualitat preu.

En qualsevol d'aquestes opcions cal afegir les diferents panys que es poden col·locar, sempre superposades, de tres o cinc punts de tancament, contra-palanca i amb protector exterior de cilindre.

perfil metàl·lic

Porta blindada

perfil metàl·lic

Porta blindada

in-su-ke 3p

Porta blindada

in-su-ke 3p

Porta blindada

in-su-ke 3p

Porta blindada

perfil metàl·lic

Porta blindada

Montades

Porta blindadas

interior pany

5 punts de tancament

acabada 5 punts

Porta blindada

detall

Porta cuirassada

detall

Protector exterior

protectors

De cilindres